Sinonīmu vārdnīca

abaks sinonīmi

  • skaitāmie kauliņi
  • kapiteļa augšdaļa