Sinonīmu vārdnīca

absentisms sinonīmi

  • neierašanās darbā
  • darba kavējums